Po pozytywnej weryfikacji, przeprowadzonej przez Szczecińskiego Kuratora Oświaty, firma Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański we wrześniu 2018 roku uzyskała akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na realizowane przez naszą Firmę szkoleń i kursów.

Akredytacja potwierdza:

  • posiadanie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego oraz jakość materiałów szkoleniowych
  • kwalifikacje profesjonalnej kadry trenerskiej
  • zaufanie do naszej Firmy oraz podniesienie jej prestiżu
  • wysoką jakość oferowanych szkoleń

Korzyści dla uczestnika:

  • gwarancja uczestnictwa w profesjonalnym kursie lub szkoleniu
  • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie formy kształcenia, wydanego przez wiarygodną placówkę
  • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawcę s dostępność do najnowszego sprzętu szkoleniowego, oprogramowania oraz najbardziej aktualnej wiedzy trenerów