123.png

Kursy podstawowe dla kandydatów na instruktorów

Kurs podstawowy na instruktora i wykładowcę nauki jazdy kategorii B

  • 130 godzin teorii, 85 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 218

Cena kursu: 3700 PLN

Kursy podstawowe dla kandydatów na instruktorów

Kurs podstawowy na instruktora i wykładowcę nauki jazdy kategorii A

  • 130 godzin teorii, 65 godzin praktyki,

  • 2 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 198

Cena kursu: 3700 PLN

phone +48 91 8 205 508