123.png

Kursy uzupełniające dla instruktorów 

Kurs uzupełniający na instruktora nauki jazdy kategorii A

 • 6 godziny teorii, 85 godzin praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 94

Cena kursu: 2100 PLN

Kursy uzupełniające dla instruktorów 

Kurs uzupełniający na instruktora nauki jazdy kategorii B 

Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B minimum 3 lata i prawo jazdy BE i C minimum rok

 • 6 godzin teorii, 85 godzin praktyki,

 • 2 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu legitymacja instruktora, prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 94

Cena kursu: 2100 PLN

Kursy uzupełniające dla instruktorów 

Kurs uzupełniający na instruktora nauki jazdy kategorii C lub BE

Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B minimum 3 lata i prawo jazdy BE i C minimum rok

 • 6 godzin teorii, 85 godzin praktyki,

 • 2 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu legitymacja instruktora, prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 94

Cena kursu: 2100 PLN

Kursy uzupełniające dla instruktorów 

Kurs uzupełniający na instruktora nauki jazdy kategorii D

Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B, C i prawo jazdy kat. CE minimum rok

W cenie kursu oferujemy:

 • 6 godzin teorii, 70 godzin praktyki,

 • 2 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu legitymacja instruktora, prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

Suma godzin: 78

Cena kursu: 2100 PLN

phone +48 91 8 205 508