123.png

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1300 PLN

Kwalifikacja wstepna przyspieszona do kat. C1, C1E, C, CE

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Cena kursu: 1300 PLN

Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym;


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70

1300 PLN

Kwalifikacja wstepna przyspieszona do kat. D1, D1E, D, DE

Dla kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewóz osób


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70

Cena kursu: 1300 PLN

phone +48 91 8 205 508