123.png

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

900 PLN

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca przyspieszona do kat. C1, C1E, C, CE

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Cena kursu: 900 PLN

Dla kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym;


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35

900 PLN

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca przyspieszona do kat. D1, D1E, D, DE

Dla kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewóz osób;


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35

Cena kursu: 900 PLN

phone +48 91 8 205 508