123.png

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1300 PLN

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca do kat. C1, C1E, C, CE

Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym;


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70

Cena kursu: 1300 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1300 PLN

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca do kat. D1, D1E, D, DE

Dla kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewóz osób


A. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70

Cena kursu: 1300 PLN

phone +48 91 8 205 508