123.png

Kwalifikacja wstępna

4200 PLN

Kwalifikacja wstępna C1, C1+E, C, C+E

Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 września 2009 r.


A. część podstawowa

  • teoretyczna – 195 godzin

B. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

  • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280

Cena kursu: 4200 PLN

Kwalifikacja wstępna

4200 PLN

Kwalifikacja wstępna  D1, D1+E, D, D+E

Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 r.


A. część podstawowa

  • teoretyczna – 195 godzin

B. część specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym –16 godzin

  • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280

Cena kursu: 4200 PLN

phone +48 91 8 205 508