123.png

Kategoria C+CE (kurs łączony)

4500 PLN

Kurs Kategoria C+CE (kurs łączony)

W cenie pakietu otrzymujesz

kategoria C – 20 godzin teorii, 20 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z teorii, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki, materiały szkoleniowe.

kategoria CE – 25 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki.

Szczegółowy cennik

Egzamin wew. dodatkowy

Suma godzin 67  |  4500 PLN

Jazdy uzupełniające 60 min  |  100 PLN

Egzamin teoretyczny  |  20 PLN

Egzamin praktyczny |  80 PLN

Wymagany wiek

21 lat
18 lat – (rozpoczęta kwalifikacja wstępna)
19 lat – (funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat – (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)

Warunki przystąpienia do szkolenia

Warunkiem przystąpienia do skróconego szkolenia na prawo jazdy kat. C+CE jest uzyskanie
w Wydziale Komunikacji profilu kursanta (PKK) na trzy kategorie. Ponadto, osoba decydująca
się na skorzystanie z opcji uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy w formie skróconej
dla kat. C+CE+D, może skorzystać ze zmniejszonej ilości zajęć praktycznych dla kat. C prawa jazdy do 20 godzin, dla kat. D jazdy do 40 godzin.

Warunki przebiegu szkolenia skróconego:

 

Warunkiem przystąpienia do skróconego szkolenia na prawo jazdy kat. C+CE jest uzyskanie
w Wydziale Komunikacji profilu kursanta (PKK) na obie kategorie. Ponadto, osoba decydująca
się na skorzystanie z opcji uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy w formie skróconej
dla kat. C+CE, może skorzystać ze zmniejszonej ilości zajęć praktycznych dla kat. C prawa jazdy do 20 godzin.

  • Dwie kategorie rozpoczynamy w tym samym dniu,

– 1 część to realizacja 20 godzin teorii (dotyczy przedziału z kat. C)

– 2 część to realizacja 20 godzin praktyki (dotyczy przedziału z kat. C)

  • Wymiana karty przeprowadzonych zajęć z kat. C na CE,

– 3 część to realizacja 25 godzin praktyki (dotyczy przedziału z kat. CE)

  • Planowanie egzaminów wewnętrznych, dwie kategorie w tym samym dniu,

– 4 część to realizacja egzamin wewnętrznego z teorii (dotyczy przedziału z kat. C)
– 5 część to realizacja egzamin wewnętrznego z praktyki (dotyczy przedziału z kat. C)
– 6 część to realizacja egzamin wewnętrznego z praktyki (dotyczy przedziału z kat. CE)

  • Kurs skrócony (łączony) nie można rozdzielić w trakcie.

Kategoria C+CE (kurs indywidualny)

5200 PLN

Kurs Kategoria C+CE (kurs łączony)

W cenie pakietu otrzymujesz

kategoria C – 20 godzin teorii, 20 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z teorii,
1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki, materiały szkoleniowe.

kategoria CE – 25 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki.

Szczegółowy cennik

Suma godzin 67  |  4800 PLN

Jazdy uzupełniające 60 min  |  100 PLN

Egzamin wew. dodatkowy

Egzamin teoretyczny  |  20 PLN

Egzamin praktyczny |  80 PLN

Wymagany wiek

21 lat
18 lat – (rozpoczęta kwalifikacja wstępna)
19 lat – (funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat – (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)

Warunki przystąpienia do szkolenia

Warunkiem przystąpienia do skróconego szkolenia na prawo jazdy kat. C+CE jest uzyskanie
w Wydziale Komunikacji profilu kursanta (PKK) na trzy kategorie. Ponadto, osoba decydująca
się na skorzystanie z opcji uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy w formie skróconej
dla kat. C+CE+D, może skorzystać ze zmniejszonej ilości zajęć praktycznych dla kat. C prawa jazdy do 20 godzin, dla kat. D jazdy do 40 godzin.

Warunki przebiegu szkolenia skróconego:

 

Warunkiem przystąpienia do skróconego szkolenia na prawo jazdy kat. C+CE jest uzyskanie
w Wydziale Komunikacji profilu kursanta (PKK) na obie kategorie. Ponadto, osoba decydująca
się na skorzystanie z opcji uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy w formie skróconej
dla kat. C+CE, może skorzystać ze zmniejszonej ilości zajęć praktycznych dla kat. C prawa jazdy do 20 godzin.

  • Dwie kategorie rozpoczynamy w tym samym dniu,

– 1 część to realizacja 20 godzin teorii (dotyczy przedziału z kat. C)

– 2 część to realizacja 20 godzin praktyki (dotyczy przedziału z kat. C)

  • Wymiana karty przeprowadzonych zajęć z kat. C na CE,

– 3 część to realizacja 25 godzin praktyki (dotyczy przedziału z kat. CE)

  • Planowanie egzaminów wewnętrznych, dwie kategorie w tym samym dniu,

– 4 część to realizacja egzamin wewnętrznego z teorii (dotyczy przedziału z kat. C)
– 5 część to realizacja egzamin wewnętrznego z praktyki (dotyczy przedziału z kat. C)
– 6 część to realizacja egzamin wewnętrznego z praktyki (dotyczy przedziału z kat. CE)

  • Kurs skrócony (łączony) nie można rozdzielić w trakcie.

phone +48 91 8 205 508