Miło nam poinformować, iż po pozytywnej weryfikacji, przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina, firma Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański w październiku 2018 roku uzyskała poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami. Naszym priorytetem jest ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności, dzięki czemu otrzymaliśmy potwierdzenie najwyższego standardu świadczonych
usług szkoleniowych.

Korzyści dla Uczestnika:

  • oświetlony plac manewrowy wraz ze wzniesieniem (górka dla kat. A, B, BE, C, CE, D),
  • kursy prawa jazdy metodą e-learningową (e-learning jest to metoda nauczania, wykorzystująca techniki teleinformatyczne, pozwalająca na ukończenie kursu bez konieczności fizycznej obecności uczestnika szkolenia w sali wykładowej OSK. Kursant może w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu zaliczać kolejne jednostki dydaktyczne. Jedynym warunkiem jest posiadanie komputera z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu),
  • kursy na instruktora nauki jazdy (podstawowe i uzupełniające),
  • warsztaty dla instruktorów nauki jazdy,