123.png

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

2300 PLN

Kwalifikacja wstepna przyspieszona do kat. C1, C1E, C, CE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 wrzesnia 2009 r.


A. częsć podstawowa

  • teoretyczna – 97 godzin

B. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 33 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin

  • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140

Cena kursu: 2300 PLN

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

2300 PLN

Kwalifikacja wstepna przyspieszona do kat. D1, D1E, D, DE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1E, D, DE po 10 wrzesnia 2008 r.


A. częsć podstawowa

  • teoretyczna – 97 godzin

B. częsć specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 33 godzin

  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin

  • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140

Cena kursu: 2300 PLN

phone +48 91 8 205 508