Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Schemat zapisu na szkolenie

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1E, C, CE lub D1, D1E, D, DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
DO KAT. C1, C1E, C, CE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 wrzesnia 2009 r.
A. częsć podstawowa:

 • teoretyczna – 195 godzin

B. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym –
  16 godzin
 • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280        Cena kursu: 4500 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
DO KAT. D1, D1E, D, DE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 wrzesnia 2008 r.
A. częsć podstawowa

 • teoretyczna – 195 godzin

B. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym –
  16 godzin
 • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280        Cena kursu: 4600 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
DO KAT. C1, C1E, C, CE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 wrzesnia 2009 r.
A. częsć podstawowa

 • teoretyczna – 97 godzin

B. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
 • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140        Cena kursu: 2300 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
DO KAT. D1, D1E, D, DE

Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C po 10 wrzesnia 2008 r.
A. częsć podstawowa

 • teoretyczna – 97 godzin

B. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
 • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140        Cena kursu: 2600 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
DO KAT. C1, C1E, C, CE

Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym;
A. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70        Cena kursu: 1800 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
DO KAT. D1, D1E, D, DE

Dla kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewóz osób
A. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

Suma godzin: 70        Cena kursu: 1590 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA
DO KAT. C1, C1E, C, CE

Dla kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym;
A. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35        Cena kursu: 900 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA
DO KAT. D1, D1E, D, DE

Dla kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewóz osób;
A. częsć specjalistyczna

 • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35        Cena kursu: 1290 zł

Szczegóły uczestnictwa w szkoleniu:

W Naszej ofercie znajdziesz kursy grupowe i indywidualne. Specjalnie dla osób zapracowanych stworzylismy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom. Po odbyciu szkolenia następuje (egzamin) test państwowy.
Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie częsci specjalistycznej, odpowiedniej do okreslonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na tescie należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z częsci podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach częsci specjalistycznej. Ilosci błędów z obu częsci nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, swiadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest bezposrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.
Po zdanym egzaminie na kwalifikację, osoba szkolona otrzymuje swiadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważnosci w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu okresowym:

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie do wglądu: dokument tożsamosci, prawo jazdy, a do dnia przystąpienia do testu państwowego badania lekarskie i psychologiczne wykazujące brak przeciwwskazań do zawodu kierowcy.

Kobra Nauka Jazdy i Auto Serwis Agnieszka
i Dariusz Szczepańscy
Aleja Piastów 53/4, I piętro
70-311 Szczecin

91 8 205 508

Zapisy i informacje
od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00-18:00

NIP: 767-117-50-26
REGON:320024636

Kursy na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy kat. B – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. B – rozszerzony
Kurs prawa jazdy kat. B – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. B AUTOMAT – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. B AUTOMAT – rozszerzony
Kurs prawa jazdy kat. B AUTOMAT – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. BE – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. BE – rozszerzony
Kurs prawa jazdy kat. BE – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. C – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. C – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. CE – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. CE – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. D – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. D – rozszerzony
Kurs prawa jazdy kat. D – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. C + CE – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. C + CE – indywidualny

Kurs prawa jazdy kat. C + CE + D – podstawowy
Kurs prawa jazdy kat. C + CE + D – indywidualny

Szkolenia zawodowe

Szkolenie okresowe do kat. C, CE, C1, C1E
Szkolenie okresowe do kat. D, DE, D1, D1E

Kwalifikacja wstępna do kat. C, CE, C1, C1E
Kwalifikacja wstępna do kat. D, DE, D1, D1E

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, CE, C1, C1E
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D, DE, D1, D1E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca do kat. C, CE, C1, C1E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca do kat. D, DE, D1, D1E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do kat. C, CE, C1, C1E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do kat. D, DE, D1, D1E

Urządzenia transportu bliskiego
Kurs na kierowcę – operatora wózków widłowych
Kurs HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy
Kurs obsługi burt samowyładowczych

Informacje kontaktowe

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
TERMINY