123.png

Szkolenie okresowe kat. C, CE, CE1, C1E

400 PLN

Szkolenie okresowe do kategorii C, CE, C1, C1E

Dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Szczegółowy cennik

Suma godzin 35  |  400 PLN

Szkolenie okresowe realizowane jest w formie E-learningu (przy komputerze). Kursant realizuje szkolenie w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie, wykorzystując nowoczesne materiały audiowizualne.

Przed przystąpieniem do szkolenia, Kursant jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
- ważne zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do  pracy w zawodzie kierowcy,
- do wglądu prawo jazdy i dowód osobisty,

phone +48 91 8 205 508