MENU

MENU

Kursy podstawowe dla kandydatów na instruktorów kat. B

Kurs pod nazwą - *Instruktor kat. B - kurs podsawowy


  • 130 godzin teorii, 89 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

 

Suma godzin 227 | 3800 PLN

Kursy podstawowe dla kandydatów na instruktorów kat. A

Kurs pod nazwą - *Instruktor kat. A - kurs podsawowy


  • 130 godzin teorii, 74 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

 

Suma godzin 207 | 3800 PLN