MENU

MENU

Kursy uzupełniające dla instruktorów

Kurs pod nazwą - *Instruktor kat. C lub BE - kurs uzupełniający


Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B minimum 3 lata i prawo jazdy BE i C minimum rok

  • 6 godzin teorii, 89 godzin praktyki,

  • 2 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

 

Suma godzin 98 | 2200 PLN

Kursy uzupełniające dla instruktorów

Kurs pod nazwą - *Instruktor kat. D - kurs uzupełniający


Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B co najmniej 3 lata i prawo jazdy kat. D minimum rok

  • 6 godzin teorii, 89 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

 

Suma godzin 93 | 2200 PLN

Kursy uzupełniające dla instruktorów

Kurs pod nazwą - *Instruktor kat. CE - kurs uzupełniający


Dla instruktorów posiadających uprawnienia instruktora kat. B i prawo jazdy kat. CE minimum rok

  • 6 godzin teorii, 74 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
– ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,
– do wglądu prawa jazdy, dowód osobisty i aktualną fotografię 3,5 x 4,5

 

Suma godzin 83 | 2200 PLN