MENU

MENU

Szkolenie okresowe do kategorii C, CE, CE1, C1E

4600 PLN

Szkolenie okresowe do kategorii C, CE, C1, C1E


Dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

 

Szczegółowy cennik
Suma godzin 35 | 400 PLN

 

 

Szkolenie okresowe realizowane jest w formie E-learningu (przy komputerze). Kursant realizuje szkolenie w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie, wykorzystując nowoczesne materiały audiowizualne.

Przed przystąpieniem do szkolenia, Kursant jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– ważne zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy,
– do wglądu prawo jazdy i dowód osobisty,