123.png

Bezpłatne szkolenia dla byłych żołnierzy

Bezpłatne szkolenia dla byłych zołnierzy

Jesteś żołnierzem zawodowym, a Twoja służba dobiegła końca? Chcesz aktywnie działać na rynku pracy? Rozszerz posiadane przez siebie kwalifikacje i skorzystaj ze szkoleń oferowanych przez KOBRA Centrum Szkoleń Zawodowych , a finansowanych przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia zatrudnienia. Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość uwarunkowana jest od ilości lat pełnionej służby.

Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokości:

  • po 4 latach zawodowej służby wojskowej – 2 400,00 zł (100% limitu);

  • po 9 latach służby wojskowej – 4 800,00 zł (200% limitu);

  • po 15 latach służby wojskowe – 7 200,00 zł (300% limitu) ;

  • zwolnionych wskutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny byłego żołnierza zawodowego- 7 200,00 zł (300% limitu)

W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

  • przekwalifikowania zawodowego,

  • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),

  • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Były żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Natomiast żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Wybierając szkolenia z Naszej oferty, masz pewność profesjonalnego przygotowania do pracy w wybranym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców, zgodnie z obowiązującym programem. Wiedza przekazywana jest w sposób niezwykle przystępny, dlatego bez problemu przyswoisz niezbędne wiadomości.

phone +48 91 8 205 508