123.png

Szkolenie okresowe kat. CD, DE, D1, D1E

400 PLN

Szkolenie okresowe do kategorii D, DE, D1, D1E

Dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r. lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Szczegółowy cennik

Suma godzin 35  |  400 PLN


Szkolenie okresowe realizowane jest w formie E-learningu (przy komputerze). Kursant realizuje szkolenie w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie, wykorzystując nowoczesne materiały audiowizualne.

Przed przystąpieniem do szkolenia, Kursant jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
- ważne zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do  pracy w zawodzie kierowcy,
- do wglądu prawo jazdy i dowód osobisty,

phone +48 91 8 205 508