123.png

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów

  • 10 godzin teorii,

  • 4 godziny praktyki,

od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest
do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań (Super OSK).

Suma godzin: 14

Cena kursu: 300 PLN

phone +48 91 8 205 508